ACET
ACET ACET
ACET

Nội dung khóa học Anh ngữ Học thuật

DỰ BỊ ANH NGỮ HỌC THUẬT
Preparation For Academic English 1
[PAE1]
 • Trao đổi về chủ đề gia đình
 • Thảo luận về nghề nghiệp
 • Chào hỏi
 • Anh ngữ thông dụng
 • Đọc để nắm ý chính
 • Tập viết câu
 • Nghe để nắm ý chính
 • Mở rộng vốn từ vựng: danh từ chỉ đối tượng thông dụng
 • Kỹ năng tự học: tự đánh giá quá trình học
 • Phát âm: thì quá khứ của các động từ bất quy tắc
Preparation For Academic English 2
[PAE2]
 • Mô tả người và nơi chốn
 • Thảo luận về thói quen và sinh hoạt hàng ngày
 • Sắp xếp cuộc hẹn
 • Diễn tả cảm xúc
 • Kỹ năng Đọc Học Thuật: đoán nội dung, đọc lướt để hiểu ý chung và tìm thông tin cần thiết.
 • Kỹ năng Viết Học Thuật: chấm câu, hiệu chỉnh và quy trình viết
 • Kỹ năng Nghe Học Thuật: nhận biết và sử dụng số liệu
 • Mở rộng vốn từ vựng: sử dụng tự điển và ngôn ngữ dành cho lớp học
 • Kỹ năng tự học: ghi chú từ mới
 • Phát âm: các âm tiết và nhấn trọng âm
Preparation For Academic English 3
[PAE3]
 • Trao đổi về chủ đề giáo dục
 • Thảo luận về kế hoạch tương lai và kinh nghiệm quá khứ
 • Đưa ra gợi ý
 • Trình bày quan điểm cá nhân
 • Kỹ năng Đọc Học Thuật: ghi chú và liên kết ý tưởng
 • Kỹ năng Viết Học Thuật: đoạn văn, câu chủ đề và liên kết ý tưởng
 • Kỹ năng Nghe Học Thuật: nghe những câu chuyện mới
 • Mở rộng từ vựng: cách học từ mới
 • Kỹ năng tự học ngoài giờ lên lớp
 • Phát âm: ngữ điệu để thể hiện ý nghĩa
Preparation For Academic English 4
[PAE4]
 • Trao đổi về sức khỏe, công nghệ, tin tức và giải trí
 • Đưa ra lời khuyên
 • Đưa ra dự báo
 • Kỹ năng Đọc Học Thuật: cách đọc tiêu đề, hình ảnh minh họa và ghi chú
 • Kỹ năng Viết Học Thuật: phát triển ý tưởng
 • Kỹ năng Nghe Học Thuật: nghe và ghi chú
 • Mở rộng từ vựng: đoán nghĩa của từ theo ngữ cảnh
 • Kỹ năng tự học: học nhóm
 • Phát âm: âm nhẹ
 
ANH NGỮ HỌC THUẬT
Academic English 1A [AE1A]
 • Trao đổi về các vấn đề của thế giới: địa lý, các thành phố và văn hóa, âm nhạc, sự đổi mới và giao thông
 • Thảo luận về cảm xúc, hy vọng và ước mơ
 • Đưa ra dự đoán
 • Trình bày ý kiến một cách rõ ràng, mạch lạc
 • Kỹ năng Đọc Học Thuật: đọc các đoạn văn ngắn trong báo, tạp chí và các tài liệu quảng cáo
 • Kỹ năng Viết Học Thuật: viết các đoạn văn trịnh trọng
 • Kỹ năng Nghe Học Thuật: nghe các hướng dẫn, chỉ dẫn
 • Mở rộng từ vựng: tạo sự gắn kết trong bài viết
 • Kỹ năng tự học: tự hiệu chỉnh bài viết
 • Phát âm: nhấn trọng âm và ngữ điệu trong các câu hỏi
Academic English 1B [AE1B]
 • Trao đổi về đời sống và các sự kiện: tiệc, sự kiện thể thao, công nghệ và chuyên đề sức khỏe
 • Thảo luận về thức ăn và chế độ dinh dưỡng
 • Đưa ra yêu cầu
 • Trình bày dự định và các kế hoạch tương lai
 • Kỹ năng Đọc Học Thuật: phân biệt sự kiện thực tế và ý tưởng
 • Kỹ năng Viết Học Thuật: viết một email trịnh trọng
 • Kỹ năng Nghe Học Thuật: nghe lời khuyên
 • Mở rộng từ vựng: xác định danh từ đếm được và không đếm được
 • Kỹ năng tự học: quản lý thời gian
 • Phát âm: sử dụng ngữ điệu để thể hiện thái độ
Academic English 2A [AE2A]
 • Trao đổi về con người: hạnh phúc, tạo cảm hứng, các quốc gia và thành phố, cuộc sống đa văn hóa và du lịch
 • Thảo luận về các sự kiện cá nhân quan trọng
 • Thể hiện sự không đồng tình một cách lịch sự
 • Kiểm tra và làm rõ thông tin
 • Kỹ năng Đọc Học Thuật: cấu trúc của các đoạn văn và bài báo cáo ngắn
 • Kỹ năng Viết Học Thuật: viết các đoạn miêu tả ngắn và tiểu sử
 • Kỹ năng Nghe Học Thuật: các bài nghe xác thực và có kịch bản
 • Mở rộng từ vựng: nhấn mạnh các luận điểm trong bài thuyết trình
 • Kỹ năng tự học: cách sử dụng tự điển
 • Phát âm: âm điệu và nhấn câu
Academic English 2B [AE2B]
 • Trao đổi về các vấn đề xã hội: thời trang, sản xuất, giáo dục và thành công
 • Thảo luận về quy trình sản xuất
 • Đưa ra lời khen
 • Thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý và đưa ra ý kiến cá nhân
 • Kỹ năng Đọc Học Thuật: đọc số liệu dùng trong nghiên cứu
 • Kỹ năng Viết Học Thuật: miêu tả một quá trình
 • Kỹ năng Nghe Học Thuật: hiểu nội dung đoạn độc thoại hoặc đối thoại
 • Mở rộng từ vựng: bài nói ngắn trong lớp
 • Kỹ năng tự học: các kiểu học
 • Phát âm: phát âm các cụm từ
Academic English 3A [AE3A]
 • Trao đổi về các vấn đề kinh tế: marketing, quảng cáo, thành tựu trong kinh doanh, khách hàng và truyền thông
 • Thảo luận về các thông tin thống kê và số liệu
 • Sắp xếp các cuộc hẹn
 • Khiếu nại
 • Kỹ năng Đọc Học Thuật: văn bản marketing và đồ thị
 • Kỹ năng Viết Học Thuật: soạn thảo bảng câu hỏi nghiên cứu thị trường
 • Kỹ năng Nghe Học Thuật: nghe bài giảng
 • Mở rộng từ vựng: ngôn ngữ dùng để thuyết phục người khác
 • Kỹ năng tự học: xác định mục tiêu học tập cá nhân
 • Phát âm: các đặc tính của bài nói có tính liên kết
Academic English 3B [AE3B]
 • Trao đổi về các vấn đề toàn cầu hóa: truyền thông, kinh tế, sản xuất, các vấn đề môi trường và thể thao quốc tế
 • Thảo luận về truyền thông
 • Tham gia tranh luận
 • Đàm phán sử dụng ngôn ngữ có tính thuyết phục
 • Kỹ năng Đọc Học Thuật: theo dõi vấn đề
 • Kỹ năng Viết Học Thuật: tránh đạo văn
 • Kỹ năng Nghe Học Thuật: tin tức trên radio và các cuộc phỏng vấn
 • Mở rộng từ vựng: ẩn dụ và thành ngữ
 • Kỹ năng tự học: tự đánh giá quá trình học
 • Phát âm: ý nghĩa thông qua ngữ điệu

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHÁC

FIRST STEPS

Chương trình dành cho học sinh THCS từ lớp 6 - lớp 9.

LUYỆN THI IELTS

Trang bị cho học viên nền tảng Anh ngữ và kỹ năng học thuật vững chắc để đạt được điểm IELTS tốt nhất.

ĐĂNG KÝ THI IELTS

Liên kết với trung tâm thi IELTS.

Tài liệu học tập tiếng Anh
ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN