ACET
ACET ACET
ACET

THỜI KHÓA BIỂU & LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC ANH NGỮ HỌC THUẬT

THỜI KHOÁ BIỂU TRONG TUẦN

THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC BUỔI GIỜ HỌC
Toàn thời gian 5 tuần Từ thứ Hai đến thứ Sáu (24 ngày) Sáng 07.45 AM - 12.10 PM
Chiều 01.05 PM - 05.30 PM
Bán thời gian 8 tuần Từ thứ Hai đến thứ Sáu (40 ngày) Chiều 03.00 PM - 05.30 PM
Tối 06.15 PM - 08.45 PM
5 tuần
(Áp dụng cho lớp PAE - 50 giờ)
Từ thứ Hai đến thứ Sáu Chiều 03.30 PM - 05.35 PM
Tối 06.15 PM - 08.20 PM

Lớp cách ngày

(Áp dụng tại
226 Lê Văn Sỹ)

13 tuần + 1 ngày Hai - Tư - Sáu
hoặc Ba - Năm - Bảy (40 ngày)
Tối 06.15 PM – 08.45 PM
7 tuần + 1 ngày
(Áp dụng cho lớp PAE - 50 giờ)
Hai - Tư - Sáu
hoặc Ba - Năm - Bảy
Tối 06.15 PM – 08.35 PM
(Từ tuần 1 đến tuần 2)
 06.15 PM – 08.30 PM
(Từ tuần 3 trở đi) 

THỜI KHOÁ BIỂU CUỐI TUẦN

THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC BUỔI GIỜ HỌC
Bán thời gian 14.5 tuần Thứ Bảy và Chủ Nhật (29 ngày) Sáng  08.20 AM - 12.00 PM
Chiều  13.00 PM - 16.40 PM
7 tuần + 1 ngày
(PAE - 50 giờ)
Thứ Bảy và Chủ Nhật Sáng  08.25 AM - 12.00 PM
Chiều 01.00 PM - 04.35 PM
NĂM HỌC 2018 - LỊCH KHAI GIẢNG
CÁC KHOÁ NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC
KHOÁ 1 03/01/2017 17/02/2017
KHOÁ 2 20/02/2017 23/03/2017
KHOÁ 3 27/03/2017 28/04/2017
KHOÁ 4 03/05/2017 02/06/2017
KHOÁ 5 05/06/2017 06/07/2017
KHOÁ 6 10/07/2017 10/08/2017
KHOÁ 7 14/08/2017 15/09/2017
KHOÁ 8 18/09/2017 19/10/2017
KHOÁ 9 23/10/2017 23/11/2017
KHOÁ 10 27/11/2017 29/12/2017

THỜI KHOÁ BIỂU

THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC BUỔI GIỜ HỌC
Toàn thời gian 5 tuần Từ thứ 2 đến thứ 6 Sáng 07.45 AM - 12.10 PM
Chiều 01.00 PM - 05.25 PM
Bán thời gian 8 tuần Từ thứ 2 đến thứ 6 Tối 06.00 PM - 08.50 PM

THỜI KHOÁ BIỂU CUỐI TUẦN

THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC BUỔI GIỜ HỌC
Toàn thời gian 14.5 tuần Thứ Bảy và Chủ Nhật Sáng

08.00 AM - 12.00 PM

Buổi cuối: 08.00 AM – 10.45 AM

(Được nghỉ 15 phút giữa giờ)

Bán thời gian Chiều

13.00 PM - 17.00 PM

Buổi cuối: 13.00 PM – 15.45 PM

(Được nghỉ 15 phút giữa giờ)

NĂM HỌC 2018 - LỊCH KHAI GIẢNG
CÁC KHOÁ NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC
KHOÁ 1 02/01/2018 02/02/2018
KHOÁ 2 05/02/2018 22/03/2018
KHOÁ 3 26/03/2018 27/04/2018
KHOÁ 4 02/05/2018 01/06/2018
KHOÁ 5 04/06/2018 05/07/2018
KHOÁ 6 09/07/2018 09/08/2018
KHOÁ 7 13/08/2018 14/09/2018
KHOÁ 8 17/09/2018 18/10/2018
KHOÁ 9 22/10/2018 22/11/2018
KHOÁ 10 26/11/2018 28/12/2018

 

NĂM HỌC 2018 - LỊCH KHAI GIẢNG LỚP BUỔI TỐI
CÁC KHOÁ NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC
KHOÁ 9    
KHOÁ 10    
KHOÁ 11    

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHÁC

FIRST STEPS

Chương trình dành cho học sinh THCS từ lớp 6 - lớp 9.

LUYỆN THI IELTS

Trang bị cho học viên nền tảng Anh ngữ và kỹ năng học thuật vững chắc để đạt được điểm IELTS tốt nhất.

ĐĂNG KÝ THI IELTS

Liên kết với trung tâm thi IELTS.

Tài liệu học tập tiếng Anh
ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN