Anh Trần Thanh Hải - Phụ huynh bạn Trần Nguyệt Hà - Lớp First Steps 1b2 - ACET
ACET
ACET ACET
ACET

Anh Trần Thanh Hải - Phụ huynh bạn Trần Nguyệt Hà - Lớp First Steps 1b2

Tran Thanh Hai - First Steps

Chương trình Anh ngữ First Steps tại ACET giúp con tôi có thêm sự tự tin cũng như đột phá trong học tập. Trong buổi họp phụ huynh của con tôi tại trường cấp 2, mọi người hỏi tôi cho con học tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ nào? Tôi luôn tự hào nói rằng: “Con tôi học ở ACET”.

Tài liệu học tập tiếng Anh
ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN