Australian Centre for Education And Training - ACET
ACET
ACET ACET
ACET

“Tôi biết tới trung tâm qua giới thiệu của những du học sinh tại Úc. Khóa học tại ACET tuy không kéo dài nhưng cường độ học rất cao, do đó phản xạ về ngôn ngữ của tôi được cải thiện đáng kể. Hơn nữa học tập tại ACET mặc dù lượng kiến thức rất nhiều nhưng do cách giảng dạy dễ hiểu và cuốn hút của các giáo viên, tôi không hề thấy căng thẳng mà trái lại rất thoải mái và tiếp thu tốt.”

Tài liệu học tập tiếng Anh
ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN