Australian Centre for Education And Training - ACET
ACET
ACET ACET
ACET

“Khóa học tại ACET đã cung cấp cho tôi nền tảng tiếng Anh vững chắc do đó khi theo học chương trình thạc sỹ ngành Luật tại Úc, tôi cảm thấy rất tự tin với khả năng ngôn ngữ của mình. Hiện nay tôi đang công tác tại công ty tư vấn luật Hồng Đức và một vốn tiếng Anh tốt đã thực sự đem lại hiệu quả đáng kể cho công việc của tôi.”

Tài liệu học tập tiếng Anh
ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN