Australian Centre for Education And Training - ACET
ACET
ACET ACET
ACET
“Một người bạn thân của tôi đã học tại ACET và đạt được sự tiến bộ đáng kể. Do đó, tôi đã quyết định đến với ACET và tôi hoàn toàn hài lòng với môi trường học tập ở đây. Giáo viên đã dạy cho tôi rất nhiều kiến thức bổ ích – những điều tôi chưa nhận thấy bất cứ ở trung tâm tiếng Anh nào khác tôi đã từng theo học trước đây. Tôi đang theo học lớp AE4 nhưng đã đạt kết quả IELTS 5.0.”

Tài liệu học tập tiếng Anh
ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN