Trần Trọng Nghĩa - Đại Học UTS, Sydney, Australia - IELTS 6.0 - ACET
ACET
ACET ACET
ACET

Trần Trọng Nghĩa - Đại Học UTS, Sydney, Australia - IELTS 6.0

ACET đã giúp tôi rất nhiều cho việc học tập tại Australia. Tôi không chỉ cải thiện kỹ năng Tiếng Anh mà còn có được kiến thức và kỹ năng học tập học thuật hữu ích như kỹ năng thuyết trình và viết báo cáo. Vì vậy, tôi đã cảm thấy dễ dàng hơn để theo kịp lớp học và thoải mái để làm việc như một gia sư chính thức tại UTS. Tôi đã tìm thấy mọi thứ mình cần tại ACET!

 

Tài liệu học tập tiếng Anh
ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN