Australian Centre for Education And Training - ACET
ACET
ACET ACET
ACET

THỜI KHÓA BIỂU & LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC FIRST STEP

LỊCH KHAI GIẢNG

CÁC KHÓA
NGÀY KHAI GIẢNG
NGÀY KẾT THÚC
GHI CHÚ
1
07/10/17
30/12/17
Khóa học 50 giờ, học viên có thể nhập học trễ 10 giờ
2
08/10/17
28/01/18
Khóa học 50 giờ, học viên có thể nhập học trễ 10 giờ
3
15/10/17
04/02/18
Khóa học 50 giờ, học viên có thể nhập học trễ 10 giờ

THỜI KHOÁ BIỂU

THỜI KHÓA BIỂU
SỐ GIỜ
THỜI LƯỢNG
NGÀY HỌC
GIỜ HỌC
TKB 1
50
17 tuần
Chủ Nhật
08 : 00 - 11 : 15
13 : 30 - 16 : 45
TKB 2
50
12.5 tuần
Thứ bảy và Chủ Nhật
07 : 45 - 09 : 45
10 : 10 - 12 : 10
13 : 30 - 15 : 30
16 : 00 - 18 : 00

 

 
THỜI KHÓA BIỂU SỐ GIỜ THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC GIỜ HỌC
TKB 1 50 8 Tuần + 1 buổi Thứ bảy & Chủ nhật 08:00 - 11:15 
hoặc 13:30 - 16:45
TKB 2 50 17 Tuần Thứ bảy 08:00 - 11:15 
hoặc 13:30 - 16:45
TKB 3 50 17 Tuần Chủ nhật 08:00 - 11:15 
hoặc 13:30 - 16:45
TKB 4 50 4 Tuần + 1 buổi Hai - Tư - Sáu
hoặc Ba - Năm - Bảy
07:45 - 12:05 
hoặc 13:00 - 17:20
THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP LỚP 5 ĐẾN LỚP 9

THỜI KHOÁ BIỂU

THỜI KHOÁ BIỂU SỐ GIỜ THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC GIỜ HỌC
Áp dụng trong mùa hè
TKB1 100 8 tuần Hai - Tư - Sáu 13:15 - 17:30
Ba - Năm - Bảy
Áp dụng trong năm học
TKB2 50 17 tuần Thứ bảy 14:00 - 17:15
Chủ nhật 8:30 - 11:45
14:00 - 17:15
TKB3 50 12.5 tuần Thứ bảy và Chủ nhật 7:45 - 9:45
10:15 - 12:15
13:30 - 15:30
16:30 - 18:30
 
LỊCH KHAI GIẢNG
NĂM HỌC 2017
CÁC KHOÁ NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC GHI CHÚ
1 06/01/2017 19/05/2017 Khóa học 50 giờ, học viên có thể nhập học trễ 10 giờ
07/01/2017 20/05/2017
2 04/06/2017 29/07/2017 Khóa học 100 giờ, học viên có thể nhập học trễ 20 giờ
05/06/2017
3 18/08/2017 17/12/2017 Khóa học 50 giờ, học viên có thể nhập học trễ 10 giờ
19/08/2017 18/12/2017

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHÁC

ANH NGỮ HỌC THUẬT

Chương trình dành cho học viên cần nâng cao khả năng học tiếng anh của mình

LUYỆN THI IELTS

Trang bị cho học viên nền tảng Anh ngữ và kỹ năng học thuật vững chắc để đạt được điểm IELTS tốt nhất.

ĐĂNG KÝ THI IELTS

Liên kết với trung tâm thi IELTS.

Tài liệu học tập tiếng Anh
ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN