ACET
ACET ACET
ACET
THỜI KHOÁ BIỂU

Xem hình lớn hơn

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP LỚP 5 ĐẾN LỚP 9

THỜI KHÓA BIỂU SỐ GIỜ THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC GIỜ HỌC
TKB 1 50 8 Tuần + 1 buổi Thứ bảy & Chủ nhật 08:00 - 11:15 
hoặc 13:30 - 16:45
TKB 2 50 17 Tuần Thứ bảy 08:00 - 11:15 
hoặc 13:30 - 16:45
TKB 3 50 17 Tuần Chủ nhật 08:00 - 11:15 
hoặc 13:30 - 16:45
TKB 4 50 4 Tuần + 1 buổi Hai - Tư - Sáu
hoặc Ba - Năm - Bảy
07:45 - 12:05 
hoặc 13:00 - 17:20
TKB 5 50 4 Tuần + 1 buổi Thứ Hai đến Thứ Năm 08:00 - 11:15 
hoặc 13:30 - 16:45

THỜI KHOÁ BIỂU

THỜI KHOÁ BIỂU SỐ GIỜ THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC GIỜ HỌC
Áp dụng trong mùa hè
TKB1 100 8 tuần Hai - Tư - Sáu 13:15 - 17:30
Ba - Năm - Bảy
Áp dụng trong năm học
TKB2 100 17 tuần Thứ bảy và Chủ nhật 14:00 - 17:15
TKB3 50 17 tuần Thứ bảy 14:00 - 17:15
Chủ nhật 8:30 - 11:45
14:00 - 17:15
TKB4  50 12.5 tuần Thứ bảy và Chủ nhật 7:45 - 9:45
10:15 - 12:15
13:30 - 15:30
16:30 - 18:30
TKB5 50 7 tuần Hai - Tư - Sáu 18:00 - 20:30
Ba - Năm - Bảy
 
LỊCH KHAI GIẢNG
NĂM HỌC 2016
CÁC KHOÁ NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC GHI CHÚ
1 09/01/2016 28/05/2016 Khóa học 50 giờ, học viên có thể nhập học trễ 10 giờ
2 06/06/2016 29/07/2016 Khóa học 100 giờ, học viên có thể nhập học trễ 20 giờ
07/06/2016 30/07/2016 Khóa học 100 giờ, học viên có thể nhập học trễ 20 giờ
3 20/08/2016 17/12/2016

 

Khóa học 50 giờ, học viên có thể nhập học trễ 10 giờ

20/08/2016 19/11/2016
22/08/2016 7/10/2016
23/08/2016 8/10/2016

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHÁC

ANH NGỮ HỌC THUẬT

Chương trình dành cho học viên cần nâng cao khả năng học tiếng anh của mình

LUYỆN THI IELTS

Trang bị cho học viên nền tảng Anh ngữ và kỹ năng học thuật vững chắc để đạt được điểm IELTS tốt nhất.

ĐĂNG KÝ THI IELTS

Liên kết với trung tâm thi IELTS.

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN