ACET
ACET ACET
ACET

Nội chung chương trình luyện thi IELTS

Khi vốn tiếng Anh của học viên đạt đến từng trình độ phù hợp, các khóa luyện thi IELTS của ACET sẽ trang bị kỹ năng thi IELTS tương ứng cho học viên. Mỗi khóa học được thiết kế nhằm giúp học viên đạt được những mức điểm IELTS từ thấp đến cao.

 

IELTS Express

IELTS Express ( 25 giờ)

Khoá học IELTS Express giới thiệu đến học viên hình thức và cách làm bài thi IELTS

 • Làm quen và thực hành các chủ đề chính và thông dụng của bài thi IELTS.
 • Bài viết 1: giới thiệu và hướng dẫn cách đọc các biểu đồ và viết báo cáo
 • Bài viết 2: giới thiệu bài viết luận.
 • Môn đọc: giới thiệu hình thức bài thi và các loại câu hỏi.
 • Môn nghe: giới thiệu hình thức bài thi và các loại câu hỏi, chủ yếu tập trung vào phần 1 và 2 của bài thi.
 • Môn nói: tổng quan bài thi nói và thực hành nói lưu loát.
 • Giới thiệu cách đánh giá bài thi.

 

 
 

IELTS Plus

IELTS Plus ( 100 giờ).

Khóa học IELTS Plus giới thiệu tổng quan về hình thức bài thi IELTS và những kỹ năng cơ bản để làm bài thi. 

 • Những chủ đề thường gặp trong kỳ thi IELTS bao gồm: giáo dục, sức khỏe và chế độ ăn uống, thông tin và báo chí, môi trường.
 • Bài viết 1: các phương pháp cơ bản tiếp cận các biểu đồ, đồ thị và bảng, các qui trình và bản đồ.
 • Bài viết 2: các kỹ năng viết luận bao gồm lập kế hoạch, cấu trúc và cách sắp xếp ý tưởng, mở bài và kết luận
 • Môn đọc: Các kỹ năng và chiến lược làm bài cơ bản đối với cái dạng câu hỏi Đúng/Sai/Không Đủ Thông Tin, Trắc Nghiệm, Điền Vào Chỗ Trống.
 • Môn nghe: tổng quan bài thi nghe và cách tiếp cận những câu hỏi thông thường, cách tránh những lỗi thường gặp.
 • Môn nói: tổng quan bài thi môn nói và cách trả lời cơ bản đối với từng phần thi.
 • Tổng quan toàn diện các thang điểm của IELTS.

 

 
 

IELTS Pro A

IELTS Pro- A (100 giờ)

Khóa học IELTS Pro A trang bị kiến thức tổng quát về kỳ thi IELTS và phát triển toàn diện kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng làm bài thi cho học viên.

 • Những chủ đề quan trọng mang tính toàn cầu trong bài thi IELTS: môi trường, công nghệ, khoa học và tự nhiên, công việc và giáo dục, xã hội.
 • Bài viết 1: Phân tích toàn diện các kỹ năng làm bài và từ vựng liên quan đến các biểu đồ, đồ thị và bảng, các qui trình và bản đồ.
 • Bài viết 2: hướng dẫn các phương pháp toàn diện và ngôn ngữ cần thiết sử dụng trong các dạng bài luận khác nhau bao gồm những lợi điểm và điều bất lợi, vấn đề/giải pháp, đồng tình/ bất đồng ý kiến.
 • Môn đọc: Phát triển và thực hành các chiến lược làm bài đối với các dạng câu hỏi Đúng/Sai/Không Đủ Thông Tin, Trắc Nghiệm, Hoàn Thành Câu và Tóm Tắt.
 • Môn nghe: thực hành luyện thi tất cả bốn phần thi bao gồm kỹ năng luyện nghe nắm đại ý và nhận biết chi tiết.
 • Môn nói: Phương pháp tiếp cận tường tận từng phần bài thi nói, kết hợp thực hành và tăng cường mở rộng từ vựng trong suốt khóa học.
 • Làm quen với những điểm chính yếu trong bảng mô tả thang điểm IELTS.

 

 
 

IELTS Pro B

IELTS Pro-B ( 100 giờ)

IELTS Pro B trang bị kiến thức toàn diện về kỳ thi IELTS và phát triển chiến lược và kỹ năng làm bài cho học viên.

 • Những chủ đề nâng cao trong bài thi IELTS: nghệ thuật và kiến trúc, xã hội, tài chính và cơ sở hạ tầng.
 • Bài viết 1: bao quát toàn diện các dạng đồ thị và các biểu đồ kép.
 • Bài viết 2: phân tích câu hỏi nâng cao và phát triển các dạng cấu trúc bài viết, sử dụng ngôn ngữ nâng cao để diễn đạt ý tưởng rõ ràng.
 • Môn đọc: Kỹ năng đọc nâng cao bao gồm kỹ năng đối phó với từ vựng phức tạp và hoàn thành đúng thời gian thi.
 • Môn nghe: Kỹ năng nghe nâng cao bao gồm giải quyết tất cả bốn phần thi và tập trung chủ yếu vào phần 2 và 4.
 • Môn nói: phát triển kỹ năng lập kế hoạch và nói lưu loát nâng cao.
 • Phân tích và ứng dụng bảng mô tả thang.

 

 
 

IELTS Speaking Practice

IELTS Speaking Practice

Bạn sẽ có cơ hội Thực Tập Thi IELTS Speaking trong 14 phút và 10 phút nhận xét về những điểm cần cải thiện với chuyên gia IELTS quốc tế. Phần thực tập thi Speaking được thực hiện theo đúng chuẩn của kỳ thi IELTS chính thức.

Phần thực tập thi IELTS Speaking gồm 3 phần:

 • Phần 1: bạn trả lời các câu hỏi về bản thân, gia đình, công việc và sở thích cá nhân.
 • Phần 2: bạn sẽ nói về một chủ đề bất kỳ (chủ đề do chuyên gia chỉ định) và trình bày những quan điểm của bạn về chủ đề đó. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị và trình bày trong tối đa 2 phút.
 • Phần 3: bạn sẽ thảo luận sâu hơn về chủ đề đã trình bày. Chuyên gia sẽ đặt các câu hỏi mở rộng liên quan đến chủ đề đã trình bày.

Đặc biệt, bạn sẽ nhận được phần ghi âm bài Thực tập thi IELTS Speaking của bạn để tham khảo cùng với những đánh giá và lời khuyên chi tiết từ chuyên gia về những điểm cần cải thiện để giúp bạn tối đa hóa điểm số trong kỳ thi IELTS sắp đến!

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHÁC

FIRST STEPS

Chương trình dành cho học sinh THCS từ lớp 6 - lớp 9.

ANH NGỮ HỌC THUẬT

Chương trình dành cho học viên cần nâng cao khả năng học tiếng anh của mình

ĐĂNG KÝ THI IELTS

Liên kết với trung tâm thi IELTS.

Tài liệu học tập tiếng Anh
ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN