ACET
ACET ACET
ACET

THỜI KHÓA BIỂU & LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LUYỆN THI IELTS

IELTS Express

NGÀY HỌC BUỔI GIỜ HỌC
Từ thứ Hai đến thứ Sáu 2.5 giờ/buổi x 5 buổi/tuần x 2 tuần 06:15 PM - 08:45 PM

IELTS Plus

NGÀY HỌC BUỔI GIỜ HỌC
Từ thứ Hai đến thứ Sáu 2.5 giờ/buổi x 5 buổi/tuần x 4 tuần 06.15 PM - 08.45 PM

IELTS Pro A & B

THỜI KHÓA BIỂU TRONG TUẦN
THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC BUỔI GIỜ HỌC
Toàn thời gian 5 tuần Từ thứ Hai đến thứ Sáu (24 ngày) Sáng 07.45 AM - 12.10 PM
Chiều 01.05 PM - 05.30 PM
Bán thời gian 8 tuần Từ thứ Hai đến thứ Sáu (40 ngày) Chiều 03.00 PM - 05.30 PM
Tối 06.15 PM - 08.45 PM
5 tuần
(PAE - 50 giở)
Từ thứ Hai đến thứ Sáu Chiều 03.30 PM – 05.35 PM
Tối 06.15 PM – 08.20 PM
Lớp cách ngày(áp dụng tại
226 Lê Văn Sỹ)
13 tuần + 1 ngày
 
Hai - Tư - Sáu hoặc
Ba - Năm - Bảy (40 ngày)
Tối  06.15 PM – 08.45 PM
7 tuần + 1 ngày
(PAE - 50 giờ)
Hai - Tư - Sáu hoặc
Ba - Năm - Bảy
Tối 06.15 PM – 08.35 PM
(từ tuần 1 đến tuần 2)
 06.15 PM – 08.30 PM
(từ tuần 3 trở đi)
THỜI KHÓA BIỂU CUỐI TUẦN
THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC GIỜ HỌC
Bán thời gian -14.5 tuần Thứ Bảy và Chủ Nhật (29 ngày) Sáng 08.20 AM - 12.00 PM
hoặc Chiều 01.00 PM - 04.40 PM
Bán thời gian -7 tuần + 1 ngày
(PAE - 50 giờ)
Thứ Bảy và Chủ Nhật Sáng 08.25 AM - 12.00 PM
hoặc Chiều 01.00 PM - 04.35 PM

IELTS Express

THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC BUỔI GIỜ HỌC
25 giờ Từ thứ Hai đến thứ Sáu 2.5 giờ/buổi x 5 buổi/tuần x 2 tuần 06.15 PM - 08.45 PM

IELTS Plus

THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC BUỔI GIỜ HỌC
100 giờ Từ thứ Hai đến thứ Sáu 2 giờ/buổi x 5 buổi/tuần x 5 tuần 02.00 PM - 04.15 PM

IELTS Pro

THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC BUỔI GIỜ HỌC
Toàn thời gian – 5 tuần Từ thứ 2 đến thứ 6 Sáng 07.45 AM – 12.00 PM
Chiều 01.00 PM – 05.15 PM
Bán thời gian – 10 tuần Từ thứ 2 đến thứ 6 Tối 06.15 PM – 08.15 PM
LỊCH KHAI GIẢNG
NĂM HỌC 2017
CÁC KHOÁ NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC
KHOÁ 1 03/01/2017 17/02/2017
KHOÁ 2 20/02/2017 23/03/2017
KHOÁ 3 27/03/2017 28/04/2017
KHOÁ 4 03/05/2017 02/06/2017
KHOÁ 5 05/06/2017 06/07/2017
KHOÁ 6 10/07/2017 10/08/2017
KHOÁ 7 14/08/2017 15/09/2017
KHOÁ 8 18/09/2017 19/10/2017
KHOÁ 9 23/10/2017 23/11/2017
KHOÁ 10 27/11/2017 29/12/2017

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHÁC

FIRST STEPS

Chương trình dành cho học sinh THCS từ lớp 6 - lớp 9.

ANH NGỮ HỌC THUẬT

Chương trình dành cho học viên cần nâng cao khả năng học tiếng anh của mình

ĐĂNG KÝ THI IELTS

Liên kết với trung tâm thi IELTS.

Tài liệu học tập tiếng Anh
ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN