ACET
ACET ACET
ACET

Chương trình hợp tác của ACET

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

ACET có bề dày kinh nghiệm trong việc cung cấp các khóa đào tạo toàn hoặc bán thời gian cho các tổ chức và công ty. Nhiều tổ chức chính phủ và công ty trong cũng như ngoài nước đã chọn ACET làm nhà cung cấp chương trình đào tạo Anh ngữ để chuẩn bị cho ứng viên du học theo chương trình học bổng hoặc cho nhân viên du học theo tài trợ của công ty.

Các tổ chức và công ty thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn học viên và tổ chức lớp để đào tạo. Nhiều chương trình đào tạo thất bại vì cố gắng sắp xếp học viên vào một hoặc hai nhóm mặc dù có sự chênh lệch về trình độ Anh ngữ giữa các học viên.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong đào tạo Anh ngữ, ACET yêu cầu học viên phải thi kiểm tra trình độ Anh ngữ đầu vào. Dựa vào kết quả thi kiểm tra, học viên sẽ được ACET xếp vào các lớp đúng trình độ để phát huy hiệu quả cao nhất cho việc học. Trong trường hợp cần thiết, các lớp học tăng cường sẽ được ACET đề nghị tổ chức thêm cho học viên như là một phần của chương trình đào tạo.

 
 
LIÊN HỆ ĐÀO TẠO
Tài liệu học tập tiếng Anh
ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Australian Development Scholarship (ADS)

since 2007

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN