ACET
ACET ACET
ACET
HỌC VIỆN UTS:INSEARCH

Học viện UTS:INSEARCH đào tạo chương trình chuyển tiếp ưu việt nhất để vào Đại học Công nghệ Sydney (UTS) UTS:INSEARCH cung cấp những khóa học tiếng Anh, Chương trình Dự bị của Đại học công nghệ Sydney (UTS) và là sự lựa chọn đa dạng cho các chương trình Cao đẳng có thể chuyển tiếp trực tiếp vào UTS. .

Lựa chọn tốt nhất cho sinh viên Quốc tế để được nhận vào UTS là học tại Học viện UTS:INSEARCH. Các bạn sinh viên sẽ đạt được tất cả kiến thức và kỹ năng cần thiết cho những năm học Đại học thành công. Sinh viên Quốc tế sau khi hoàn thành khóa dự bị Đại học theo đúng yêu cầu tiêu chuẩn sẽ được chuyển tiếp học tại UTS.

Website: http://www.insearch.edu.au/vn/home

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Australian Development Scholarship (ADS)

since 2007

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN