ACET
ACET ACET
ACET

Chào mừng đến ACET, cộng sự đặc biệt của UTS:INSEACH ở Việt Nam. ACET sẽ giúp học viên phát triển các kỹ năng Anh ngữ cần thiết trong môi trường đại học. Qua ACET, chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo 5 cấp độ Anh ngữ Học thuật, đồng thời chuẩn bị cho việc theo học chương trình liên thông trực tiếp ở bậc đại học hoặc cao học tại UTS:INSEARCH và tại các trường đại học giảng dạy bằng tiếng Anh khác. Từ ACET, học viên có thể chuyển tiếp sang UTS:INSEARCH, học viện đào tạo hàng đầu liên kết với đại học University of Technology Sydney (UTS).

Tại UTS:INSEARCH, học viên sẽ được cung cấp môi trường thuận lợi nhất để phát triển. UTS:INSEARCH hợp tác chặt chẽ với UTS nhằm bảo đảm học viên được chuẩn bị tốt nhất cho việc học ở bậc đại học. Chương trình của UTS:INSEARCH được giảng dạy với phương tiện hiện đại, lớp học sĩ số ít, và giáo viên luôn lắng nghe và thấu hiểu những nhu cầu của học viên.

Sau khi hoàn tất chương trình chứng chỉ của UTS:INSEARCH, học viên có thể tiếp tục học đại học tại UTS. Học viên của chúng tôi nhận xét rằng các khóa học,cơ sở vật chất, dịch vụ hỗ trợ và giảng viên tại UTS:INSEARCH có chất lượng vượt trội, đồng thời phương pháp giảng dạy của UTS:INSEARCH cũng giúp học viên phát triển kiến thức và tự tin trong mọi mặt.

Tài liệu học tập tiếng Anh
ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Australian Development Scholarship (ADS)

since 2007

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN