ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

ACET
ACET ACET
ACET

THỜI KHÓA BIỂU & LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC FIRST STEP

LỊCH KHAI GIẢNG

CÁC KHÓA
NGÀY KHAI GIẢNG
NGÀY KẾT THÚC
GHI CHÚ
1
07/10/17
30/12/17
Khóa học 50 giờ, học viên có thể nhập học trễ 10 giờ
2
08/10/17
28/01/18
Khóa học 50 giờ, học viên có thể nhập học trễ 10 giờ
3
15/10/17
04/02/18
Khóa học 50 giờ, học viên có thể nhập học trễ 10 giờ

THỜI KHOÁ BIỂU

THỜI KHÓA BIỂU
SỐ GIỜ
THỜI LƯỢNG
NGÀY HỌC
GIỜ HỌC
TKB 1
50
17 tuần
Chủ Nhật
08 : 00 - 11 : 15
13 : 30 - 16 : 45
TKB 2
50
12.5 tuần
Thứ bảy và Chủ Nhật
07 : 45 - 09 : 45
10 : 10 - 12 : 10
13 : 30 - 15 : 30
16 : 00 - 18 : 00

 

 
THỜI KHÓA BIỂU SỐ GIỜ THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC GIỜ HỌC
TKB 1 50 8 Tuần + 1 buổi Thứ bảy & Chủ nhật 08:00 - 11:15 
hoặc 13:30 - 16:45
TKB 2 50 17 Tuần Thứ bảy 08:00 - 11:15 
hoặc 13:30 - 16:45
TKB 3 50 17 Tuần Chủ nhật 08:00 - 11:15 
hoặc 13:30 - 16:45
TKB 4 50 4 Tuần + 1 buổi Hai - Tư - Sáu
hoặc Ba - Năm - Bảy
07:45 - 12:05 
hoặc 13:00 - 17:20
THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP LỚP 5 ĐẾN LỚP 9

THỜI KHOÁ BIỂU

THỜI KHOÁ BIỂU SỐ GIỜ THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC GIỜ HỌC
Áp dụng trong mùa hè
TKB1 100 8 tuần Hai - Tư - Sáu 13:15 - 17:30
Ba - Năm - Bảy
Áp dụng trong năm học
TKB2 50 17 tuần Thứ bảy 14:00 - 17:15
Chủ nhật 8:30 - 11:45
14:00 - 17:15
TKB3 50 12.5 tuần Thứ bảy và Chủ nhật 7:45 - 9:45
10:15 - 12:15
13:30 - 15:30
16:30 - 18:30
 
LỊCH KHAI GIẢNG
NĂM HỌC 2017
CÁC KHOÁ NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC GHI CHÚ
1 07/01/2017 27/05/2017 Khóa học 50 giờ, học viên có thể nhập học trễ 10 giờ
08/01/2017 28/05/2017
2 05/06/2017 29/07/2017 Khóa học 100 giờ, học viên có thể nhập học trễ 20 giờ
06/06/2017
3 19/08/2017 16/12/2017 Khóa học 50 giờ, học viên có thể nhập học trễ 10 giờ
20/08/2017 17/12/2017
4 14/10/2017 09/12/2017 Khóa học 50 giờ, học viên có thể nhập học trễ 10 giờ
5 11/11/2017 13/01/2018 Khóa học 50 giờ, học viên có thể nhập học trễ 10 giờ
6 16/12/2017 10/02/2018 Khóa học 50 giờ, học viên có thể nhập học trễ 10 giờ

THỜI KHÓA BIỂU & LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC ANH NGỮ HỌC THUẬT

THỜI KHOÁ BIỂU TRONG TUẦN

THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC BUỔI GIỜ HỌC
Toàn thời gian 5 tuần Từ thứ Hai đến thứ Sáu (24 ngày) Sáng 07.45 AM - 12.10 PM
Chiều 01.05 PM - 05.30 PM
Bán thời gian 8 tuần Từ thứ Hai đến thứ Sáu (40 ngày) Chiều 03.00 PM - 05.30 PM
Tối 06.15 PM - 08.45 PM
5 tuần
(Áp dụng cho lớp PAE - 50 giờ)
Từ thứ Hai đến thứ Sáu Chiều 03.30 PM - 05.35 PM
Tối 06.15 PM - 08.20 PM

Lớp cách ngày

(Áp dụng tại
226 Lê Văn Sỹ)

13 tuần + 1 ngày Hai - Tư - Sáu
hoặc Ba - Năm - Bảy (40 ngày)
Tối 06.15 PM – 08.45 PM
7 tuần + 1 ngày
(Áp dụng cho lớp PAE - 50 giờ)
Hai - Tư - Sáu
hoặc Ba - Năm - Bảy
Tối 06.15 PM – 08.35 PM
(Từ tuần 1 đến tuần 2)
 06.15 PM – 08.30 PM
(Từ tuần 3 trở đi) 

THỜI KHOÁ BIỂU CUỐI TUẦN

THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC BUỔI GIỜ HỌC
Bán thời gian 14.5 tuần Thứ Bảy và Chủ Nhật (29 ngày) Sáng  08.20 AM - 12.00 PM
Chiều  13.00 PM - 16.40 PM
7 tuần + 1 ngày
(PAE - 50 giờ)
Thứ Bảy và Chủ Nhật Sáng  08.25 AM - 12.00 PM
Chiều 01.00 PM - 04.35 PM
NĂM HỌC 2017 - LỊCH KHAI GIẢNG
CÁC KHOÁ NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC
KHOÁ 1 03/01/2017 17/02/2017
KHOÁ 2 20/02/2017 23/03/2017
KHOÁ 3 27/03/2017 28/04/2017
KHOÁ 4 03/05/2017 02/06/2017
KHOÁ 5 05/06/2017 06/07/2017
KHOÁ 6 10/07/2017 10/08/2017
KHOÁ 7 14/08/2017 15/09/2017
KHOÁ 8 18/09/2017 19/10/2017
KHOÁ 9 23/10/2017 23/11/2017
KHOÁ 10 27/11/2017 29/12/2017

THỜI KHOÁ BIỂU

THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC BUỔI GIỜ HỌC
Toàn thời gian 5 tuần Từ thứ 2 đến thứ 6 Sáng 07.45 AM - 12.10 PM
Chiều 01.00 PM - 05.25 PM
Bán thời gian 8 tuần Từ thứ 2 đến thứ 6 Tối 06.00 PM - 08.50 PM

THỜI KHOÁ BIỂU CUỐI TUẦN

THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC BUỔI GIỜ HỌC
Toàn thời gian 14.5 tuần Thứ Bảy và Chủ Nhật Sáng

08.00 AM - 12.00 PM

Buổi cuối: 08.00 AM – 10.45 AM

(Được nghỉ 15 phút giữa giờ)

Bán thời gian Chiều

13.00 PM - 17.00 PM

Buổi cuối: 13.00 PM – 15.45 PM

(Được nghỉ 15 phút giữa giờ)

NĂM HỌC 2017 - LỊCH KHAI GIẢNG
CÁC KHOÁ NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC
KHOÁ 1 03/01/2017 17/02/2017
KHOÁ 2 20/02/2017 23/03/2017
KHOÁ 3 2/03/2017 28/04/2017
KHOÁ 4 03/05/2017 02/06/2017
KHOÁ 5 05/06/2017 06/07/2017
KHOÁ 6 10/07/2017 10/08/2017
KHOÁ 7 14/08/2017 15/09/2017
KHOÁ 8 18/09/2017 19/10/2017
KHOÁ 9 23/10/2017 23/11/2017
KHOÁ 10 27/11/2017 29/12/2017

 

NĂM HỌC 2017 - LỊCH KHAI GIẢNG LỚP BUỔI TỐI
CÁC KHOÁ NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC
KHOÁ 9 23/10/2017 14/12/2017
KHOÁ 10 27/11/2017  19/01/2018
KHOÁ 11 18/12/2017 09/02/2018

THỜI KHÓA BIỂU & LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LUYỆN THI IELTS

IELTS Express

NGÀY HỌC BUỔI GIỜ HỌC
Từ thứ Hai đến thứ Sáu 2.5 giờ/buổi x 5 buổi/tuần x 2 tuần 06:15 PM - 08:45 PM

IELTS Plus

NGÀY HỌC BUỔI GIỜ HỌC
Từ thứ Hai đến thứ Sáu 2.5 giờ/buổi x 5 buổi/tuần x 4 tuần 06.15 PM - 08.45 PM

IELTS Pro A & B

THỜI KHÓA BIỂU TRONG TUẦN
THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC BUỔI GIỜ HỌC
Toàn thời gian 5 tuần Từ thứ Hai đến thứ Sáu (24 ngày) Sáng 07.45 AM - 12.10 PM
Chiều 01.05 PM - 05.30 PM
Bán thời gian 8 tuần Từ thứ Hai đến thứ Sáu (40 ngày) Chiều 03.00 PM - 05.30 PM
Tối 06.15 PM - 08.45 PM
5 tuần
(PAE - 50 giở)
Từ thứ Hai đến thứ Sáu Chiều 03.30 PM – 05.35 PM
Tối 06.15 PM – 08.20 PM
Lớp cách ngày(áp dụng tại
226 Lê Văn Sỹ)
13 tuần + 1 ngày
 
Hai - Tư - Sáu hoặc
Ba - Năm - Bảy (40 ngày)
Tối  06.15 PM – 08.45 PM
7 tuần + 1 ngày
(PAE - 50 giờ)
Hai - Tư - Sáu hoặc
Ba - Năm - Bảy
Tối 06.15 PM – 08.35 PM
(từ tuần 1 đến tuần 2)
 06.15 PM – 08.30 PM
(từ tuần 3 trở đi)
THỜI KHÓA BIỂU CUỐI TUẦN
THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC GIỜ HỌC
Bán thời gian -14.5 tuần Thứ Bảy và Chủ Nhật (29 ngày) Sáng 08.20 AM - 12.00 PM
hoặc Chiều 01.00 PM - 04.40 PM
Bán thời gian -7 tuần + 1 ngày
(PAE - 50 giờ)
Thứ Bảy và Chủ Nhật Sáng 08.25 AM - 12.00 PM
hoặc Chiều 01.00 PM - 04.35 PM

IELTS Express

THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC BUỔI GIỜ HỌC
25 giờ Từ thứ Hai đến thứ Sáu 2.5 giờ/buổi x 5 buổi/tuần x 2 tuần 06.15 PM - 08.45 PM

IELTS Plus

THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC BUỔI GIỜ HỌC
100 giờ Từ thứ Hai đến thứ Sáu 2 giờ/buổi x 5 buổi/tuần x 5 tuần 02.00 PM - 04.15 PM

IELTS Pro

THỜI LƯỢNG NGÀY HỌC BUỔI GIỜ HỌC
Toàn thời gian – 5 tuần Từ thứ 2 đến thứ 6 Sáng 07.45 AM – 12.00 PM
Chiều 01.00 PM – 05.15 PM
Bán thời gian – 10 tuần Từ thứ 2 đến thứ 6 Tối 06.15 PM – 08.15 PM
LỊCH KHAI GIẢNG
NĂM HỌC 2017
CÁC KHOÁ NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC
KHOÁ 1 03/01/2017 17/02/2017
KHOÁ 2 20/02/2017 23/03/2017
KHOÁ 3 27/03/2017 28/04/2017
KHOÁ 4 03/05/2017 02/06/2017
KHOÁ 5 05/06/2017 06/07/2017
KHOÁ 6 10/07/2017 10/08/2017
KHOÁ 7 14/08/2017 15/09/2017
KHOÁ 8 18/09/2017 19/10/2017
KHOÁ 9 23/10/2017 23/11/2017
KHOÁ 10 27/11/2017 29/12/2017
Tài liệu học tập tiếng Anh
ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN