ACET
ACET ACET
ACET

Cùng chương trình First Steps khai hội tựu trường 2012 - 2013

(9/20/2012 12:00:00 AM) - Tại ACET Việt Nam

 


1.    Chương trình áp dụng tại Hà Nội:

a.   Đối tượng tham gia chương trình:
-       Tất cả học viên đăng ký học chương trình Anh ngữ First Steps dành cho học sinh từ lớp 6 – lớp 9 tại các trung tâm ACET Hà Nội từ 30/7/2012 đến hết ngày 31/12/2012.
b.   Nội dung chương trình:
-       Miễn lệ phí kiểm tra đầu vào cho các học viên đăng ký học chương trình First Steps khóa khai giảng trong tháng 8 & 9/2012. Lệ phí kiểm tra đầu vào sẽ được hoàn lại khi học viên đóng học phí cho khóa học First Steps khai giảng trong tháng 8 & 9/2012.
-       Ưu đãi 1.000.000 đồng cho các học viên đăng ký học 2 khóa liên tiếp và đóng học phí một lần cho chương trình Anh ngữ First Steps từ 30/7/2012 đến hết ngày 31/12/2012.

2.   Chương trình áp dụng tại TP. Hồ Chí Minh:
a.   Đối tượng tham gia chương trình:
-       Tất cả học viên mới và học viên đang học tại ACET đăng ký học chương trình Anh ngữ First Steps dành cho học sinh từ lớp 6 – lớp 9 từ ngày 09/7/2012 đến hết ngày 18/2/2013 trong các khóa khai giảng ngày 23/7/2012, 6/8/2012, 24/9/2012, 26/11/2012, 3/12/2012 và 18/2/2013.
b.   Nội dung chương trình:
Ưu đãi 1.000.000 đồng và miễn lệ phí kiểm tra đầu vào cho các học viên đăng ký học 2 khóa liên tiếp và đóng học phí một lần cho chương trình First Steps trong các khóa khai giảng ngày 23/7/2012, 6/8/2012, 24/9/2012, 26/11/2012, 3/12/2012 và 18/2/2013.

3.   Quy định chung:
-       Lệ phí kiểm tra đầu vào sẽ được hoàn lại khi học viên đóng học phí cho khóa học First Steps.
-       Học phí ưu đãi được yêu cầu hoàn thành trong thời hạn yêu cầu của khóa học gần nhất (trong 2 khóa học) mà học viên đăng ký.
-       Học phí ưu đãi đã đóng sẽ không được hoàn lại vì bất cứ lý do nào ngoại trừ trường hợp học viên bị cấm thi cuối khóa hoặc thi rớt kỳ thi cuối khóa của khóa thứ nhất trong hai khóa mà học viên đã đóng học phí. Trong trường hợp học viên được ACET hoàn lại học phí cho khóa học thứ 2, học viên sẽ phải đóng bù cho ACET phần tiền chênh lệch giữa mức học phí gốc và mức học phí ưu đãi cho khóa thứ 1.
-       Học phí ưu đãi không được phép chuyển nhượng.
-       Học phí ưu đãi đã đóng sẽ chỉ được xem xét cho bảo lưu vì lý do sức khỏe theo quy định học tập của ACET. Trong trường hợp học viên được ACET xem xét cho bảo lưu, học viên sẽ phải đóng bù cho ACET phần chênh lệch giữa mức học phí ưu đãi và mức học phí thông thường cho cả hai khóa.
-       Chương trình không áp dụng cho học viên học với chế độ học bổng 100% và 50%.
-       Chương trình không áp dụng cùng các chương trình ưu đãi giảm học phí khác tại ACET.
-       Các trường hợp phát sinh khác không nằm trong quy định này sẽ được xem xét và giải quyết theo quy định chung của ACET và quyết định của ACET là quyết định cuối cùng.

>>> ĐĂNG KÝ ONLINE
Tài liệu học tập tiếng Anh
ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN