ACET
ACET ACET
ACET

Du học thành công cùng ACET

(9/24/2012 12:00:00 AM) - Tại ACET Việt Nam

 
1. Chương trình áp dụng tại Hà Nội:

a. Phạm vi và thời gian áp dụng:
Chương trình “Du học thành công cùng ACET” sẽ được áp dụng cho tất cả các trung tâm ACET tại Hà Nội:
 - Đối với Khóa 8 khai giảng ngày 24/9: Từ ngày 27/8/2012 đến ngày 07/9/2012
 - Đối với Khóa 9 khai giảng ngày 29/10:
+ Tại ACET Ocean Park: Từ ngày 01/10 đến ngày 19/10/2012.
+ Tại ACET Bích Câu: Từ ngày 01/10 đến ngày 12/10/2012. 
b. Đối tượng tham gia chương trình:
Tất cả học viên tham đăng ký học các khóa tiếng Anh học thuật hoặc luyện thi IELTS trong phạm vi và thời gian nêu trên.
c. Nội dung chương trình:
Đối tượng 1: Học viên mới của ACET
- Học viên mới khi đăng ký học sẽ được giảm ngay 1.000.000 đồng.
- Học viên mới khi đăng ký học liên tục Khóa 8&9/2012 hoặc 9&10 (Toàn thời gian) và 8&10 hoặc 9&1/2013 (Bán thời gian) và đóng đủ gói học phí cho cả 2 khóa học (đóng 1 lần) sẽ được giảm ngay 2.500.000 đồng.
Đối tượng 2: Học viên cũ (học viên đã từng học tại ACET)
Học viên cũ đăng ký học liên tục Khóa 8&9/2012 hoặc 9&10 (Toàn thời gian) và 8&10 hoặc 9&1/2013 (Bán thời gian) và đóng đủ gói học phí cho cả 2 khóa học (đóng 1 lần) sẽ được giảm 10% học phí.

2. Chương trình áp dụng tại TP. Hồ Chí Minh:
a.   Đối tượng tham gia chương trình:
Chương trình áp dụng cho học viên mới, đăng ký học Tiếng Anh Học Thuật và Luyện Thi IELTS tại trung tâm 226 Lê Văn Sỹ. Trong Khóa 8 (khai giảng ngày 24/9) và Khóa 9 (khai giảng ngày 29/10).
b.   Nội dung chương trình:
- Ưu đãi 1.000.000đ khi học viên mới đăng ký 01 khóa đầu tiên tại trung tâm 226 Lê Văn Sỹ.
- Ưu đãi 2.500.000đ khi học viên mới đăng ký 02 khóa đầu tiên tại trung tâm 226 Lê Văn Sỹ.
c. Thời gian áp dụng:
- Khóa 8/2012 hoặc Khóa 9/2012 (lớp sáng/ chiều/ tối) đối với học viên đăng ký và hoàn thành học phí 01 khóa học.
- Khóa 8&9/2012 hoặc Khóa 9&10/2012 (lớp sáng hoặc chiều) đối với học viên đăng ký và hoàn thành học phí 02 khóa học.
- Khóa 8&10/2012 hoặc Khóa 9/2012&1/2013 (lớp tối) đối với học viên đăng ký và hoàn thành học phí 02 khóa học.

3. Quy định chung:
-       Trường hợp học viên muốn thi xếp lớp trong thời gian áp dụng ưu đãi mà không còn chỗ thì học viên sẽ được sắp xếp thi vào những ngày kế tiếp. Học viên vẫn sẽ được hưởng quyền lợi theo qui định với điều kiện phải đóng học phí ngay sau khi thi xếp lớp. 
-       Gói học phí ưu đãi đã đóng sẽ không được hoàn lại vì bất cứ lý do nào ngoại trừ trường hợp học viên bị cấm thi cuối khóa hoặc thi rớt kỳ thi cuối khóa. Trong trường hợp học viên được ACET hoàn lại học phí cho khóa học thứ 2, học viên sẽ phải đóng bù cho ACET phần tiền chênh lệch giữa mức học phí gốc và mức học phí ưu đãi cho khóa thứ 1.
-       Học phí ưu đãi không được phép chuyển nhượng.
-       Gói học phí ưu đãi đã đóng sẽ chỉ được xem xét cho bảo lưu vì lý do sức khỏe theo qui định học tập của ACET. 
-       Chương trình không áp dụng cho học viên học theo dạng học bổng. 
-       Chương trình không áp dụng cùng các chương trình ưu đãi khác. 
-       Các trường hợp phát sinh khác không nằm trong quy định này sẽ được xem xét và giải quyết theo quy định chung của ACET và quyết định của ACET là quyết định cuối cùng.
Tài liệu học tập tiếng Anh
ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN