ACET
ACET ACET
ACET

Gói học phí ưu đãi đặc biệt mừng năm mới 2013

(12/12/2012 12:00:00 AM) - Tại ACET Việt Nam

 


Đối tượng 1:
Học viên cũ của ACET
(học viên đã từng học tại ACET, không bao gồm học viên đã học theo dạng học bổng)
-   Học viên cũ đăng ký học liên tục Khóa 1&2/2013 (dành cho học viên các lớp sáng và chiều) hoặc Khóa 1&3/2013 (dành cho các lớp tối) và đóng đủ gói học phí cho cả 2 khóa học (đóng 1 lần) trước 18:00 ngày 21/12/2012 sẽ được đóng bằng mức học phí của năm 2012 và nhận thêm ưu đãi 5% trên tổng số tiền của
2 khóa học. 
-   Học viên cũ đăng ký học liên tục Khóa 1&2/2013 (dành cho học viên các lớp sáng và chiều) hoặc Khóa 1&3/2013 (dành cho các lớp tối) và đóng đủ gói học phí cho cả 2 khóa học (đóng 1 lần) từ 24/12/2012 đến trước 18:00 ngày 04/01/2013 sẽ được đóng bằng mức học phí của năm 2012, không có ưu đãi 5%.

Đối tượng 2: Học viên mới của ACET (học viên không nằm trong nhóm đối tượng 1)
-   Học viên mới đăng ký học liên tục Khóa 1&2/2013 (dành cho học viên các lớp sáng và chiều) hoặc Khóa 1&3/2013 (dành cho các lớp tối) và đóng đủ gói học phí cho cả 2 khóa học (đóng 1 lần) từ 20/12/2012 đến trước 18:00 ngày 04/01/2013 sẽ được đóng bằng mức học phí của năm 2012.

>> Lưu ý: 
-   Mức học phí của năm 2012 chỉ được áp dụng nếu học viên đóng học phí một lần trọn gói để học liên tục Khóa 1&2/2013 (dành cho học viên các lớp sáng và chiều) hoặc Khóa 1&3/2013 (dành cho các lớp tối).
-   Gói học phí ưu đãi đã đóng sẽ không được hoàn lại vì bất cứ lý do nào ngoại trừ trường hợp học viên bị cấm thi cuối khóa hoặc thi rớt kỳ thi cuối khóa của khóa 10/2012 hoặc  khóa 1/2013. Trong trường hợp học viên đã học khóa 1/2013 và được ACET hoàn lại học phí cho khóa 2/2013 (đối với lớp sáng và chiều) hoặc khóa 3/2013 (đối với lớp tối), học viên sẽ phải đóng bù cho ACET phần tiền chênh lệch giữa mức học phí năm 2012 và mức học phí năm 2013 cho khóa 1/2013.
-   Gói học phí ưu đãi đã đóng sẽ chỉ được xem xét cho bảo lưu vì lý do sức khỏe theo qui định học tập của ACET. Trong trường hợp học viên được ACET xem xét cho bảo lưu , học viên sẽ phải đóng bù cho ACET phần tiền chênh lệch giữa mức học phí của năm 2012 và mức học phí của năm 2013 cho cả hai khóa .
-   Khóa 1/2013 học từ 07/01/2013 đến 01/02/2013 và từ 18/02/2013 đến 22/02/2013 (nghỉ Tết Nguyên Đán từ 04/02/2013 đến 15/02/2013).
-   Khóa 2/2013 học từ 25/02/2013 đến 29/3/2013
-   Khóa 3/2013 học từ 01/4/2013 đến 10/5/2013

ĐĂNG KÝ ONLINE   |   THỜI GIAN BIỂU & HỌC PHÍ (HÀ NỘI)   |    THỜI GIAN BIỂU & HỌC PHÍ (TP. HỒ CHÍ MINH)
Tài liệu học tập tiếng Anh
ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN