ACET
ACET ACET
ACET

Hội thảo du học: "How best to prepare your English for successfully studying abroad"

(6/8/2010 12:00:00 AM) - Tại Hồ Chí Minh

 

Thử thách đầu tiên và quan trọng nhất là chuẩn bị Tiếng Anh trước khi du học. Hội thảo: “How best to prepare your English for successfully studying abroad” được ACET tổ chức hàng năm nhằm giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc học Tiếng Anh trước khi du học.
Hội thảo sẽ được trình bày bằng tiếng Anh bởi Ông Keith Ellis, Giám Đốc ACET HCM.
Thời gian: 18:00 – 20:00 ngày 22/4/2011
Địa điểm: ACET 187 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.Hồ Chí Minh

Chương trình hội thảo:

* 18:00 – 18:15
ACET Introduction & welcome guests

* 18:15 – 19:00
1-What are employers looking for when recruiting graduates?
2-What are the major hurdles in order to study abroad and how best do I overcome them?
3-What aspects of the English language should I study when preparing for overseas study? How good is good enough?

*19:00 – 19:10
Break time (water & cakes)

*19:10 – 19:25
4-What makes a successful student and a successful graduate?

*19:30 – 20:00
Q&A (ACET representatives and current student)
Gọi (08) 3932 6202 để đăng ký tham dự hội thảo miễn phí. 


Tài liệu học tập tiếng Anh
ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN