ACET
ACET ACET
ACET

Tiếp lửa mùa hè cùng chương trình "Học càng nhiều - Tiết kiệm càng nhiều"

(7/16/2012 12:00:00 AM) - Tại Hà Nội

 I. Phạm vi và thời gian áp dụng:
Chương trình “Học càng nhiều – Tiết kiệm càng nhiều” sẽ được áp dụng cho tất cả các trung tâm ACET tại Hà Nội từ ngày 23/7/2012 đến hết ngày 3/8/2012.

II.    Đối tượng tham gia chương trình:
Tất cả học viên tham đăng ký học các khóa tiếng Anh học thuật hoặc luyện thi IELTS trong phạm vi và thời gian nêu ở điều I.

III. Cách thức tổ chức:
Đối tượng 1: Học viên mới của ACET (học viên học khóa đầu tiên)
·        Học viên mới khi đăng ký học khóa 7 sẽ được giảm ngay 1.000.000 đồng.
·        Học viên mới khi đăng ký học liên tục Khóa 7&8/2012 (Toàn thời gian) và 7&9 (Bán thời gian) và đóng đủ gói học phí cho cả 2 khóa học (đóng 1 lần) sẽ giảm ngay 2.500.000 đồng và nhận ngay 01 chuột không dây sành điệu.
Đối tượng 2: Học viên cũ của ACET (học viên đã từng học tại ACET)
·        Học viên cũ đăng ký học liên tục Khóa 7&8/2012 (Toàn thời gian) và 7&9 (Bán thời gian) và đóng đủ gói học phí cho cả 2 khóa học (đóng 1 lần) sẽ được giảm 10% học phí và nhận ngay 01 chuột không dây sành điệu.

Quy định chung
-       Trường hợp học viên muốn thi xếp lớp trong khoảng thời gian từ 23/7 đến 3/8/2012 mà không còn chỗ thì học viên sẽ được sắp xếp thi vào những ngày kế tiếp. Học viên vẫn sẽ được hưởng quyền lợi theo qui định với điều kiện phải đóng học phí ngay sau khi thi xếp lớp.
-       Gói học phí ưu đãi đã đóng sẽ không được hoàn lại vì bất cứ lý do nào ngoại trừ trường hợp học viên bị cấm thi cuối khóa hoặc thi rớt kỳ thi cuối khóa. Trong trường hợp học viên được ACET hoàn lại học phí cho khóa học thứ 2, học viên sẽ phải đóng bù cho ACET phần tiền chênh lệch giữa mức học phí gốc và mức học phí ưu đãi cho khóa thứ 1.
-       Học phí ưu đãi không được phép chuyển nhượng.
-       Gói học phí ưu đãi đã đóng sẽ chỉ được xem xét cho bảo lưu vì lý do sức khỏe theo qui định học tập của ACET.
-       Chương trình không áp dụng cho học viên học theo dạng học bổng.
-       Chương trình không áp dụng cùng các chương trình ưu đãi khác.
-       Quà tặng không quy đổi thành tiền mặt
-       Các trường hợp phát sinh khác không nằm trong quy định này sẽ được xem xét và giải quyết theo quy định chung của ACET và quyết định của ACET là quyết định cuối cùng.
Tài liệu học tập tiếng Anh
ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN