Tuyển Dụng

it web officer

IT Web Officer
Đọc thêm read more

academic officer

Academic Officer
Đọc thêm read more

teachers

Teachers
Đọc thêm read more

Call Us Now
Hanoi (04) 3976 5268
HCMC (08) 3932 6202
Video

Ghi nhận từ một mô hình dạy và học tiếng Anh hiệu quả

Hỏi & Đáp
Q Lịch học các lớp Anh ngữ Học thuật và Luyện thi IELTS tại ACET?
A Toàn thời gian – 5 tuần: từ thứ Hai đến thứ Sáu
Sáng: 07:45 – 12:00
hoặc Chiều: 13:15 – 17:30
Bán thời gian – 10 tuần: từ thứ Hai đến thứ Sáu
Tối: 18:15 – 20:15


Về đầu trang