Tuyển Dụng - ACET

Tuyển Dụng

counsellor intern

Counsellor Intern
Dealing with customers through all channels: through emails, yahoo chat, facebook on telephone or face to face.
Đọc thêm read more

teachers

Teachers
Đọc thêm read more

 Video

Chia sẻ của Chung & Dũng – Hai Học Viên Đặc Biệt của ACET

Hỏi & Đáp
Q Trình độ Tiếng Anh của bạn?
A Học viên sẽ hoàn thành một bài kiểm tra xếp lớp trong vòng 2 giờ trước khi đăng ký khóa học tại ACET. Bài kiểm tra bao gồm 4 phần:
- Ngữ pháp và từ vựng
- Nghe
- Viết
- Phỏng vấn


Về đầu trang