Tuyển Dụng

 Video

Chia sẻ của Chung & Dũng – Hai Học Viên Đặc Biệt của ACET

Hỏi & Đáp
Q Học phí của một khóa học tại ACET?
A
- Chương trình Anh ngữ Học thuật và Luyện thi IELTS:
Học phí của ACET được tính trên khóa học 100 giờ tùy vào trình độ của khóa học.
Hà Nội - TẠI ĐÂY
TP. Hồ Chí Minh - TẠI ĐÂY
- Chương trình First Steps:
Hà Nội - TẠI ĐÂY
TP. Hồ Chí Minh - TẠI ĐÂY


Về đầu trang