LÊ NGỌC MINH - ACET: ANH NGỮ HỌC THUẬT - GIÁO DỤC QUỐC TẾ!

LÊ NGỌC MINH

Mục tiêu của em khi học IELTS tại ACET là 7.5. Chỉ sau một khóa học tiếng Anh và kiến thức xã hội của em ngày càng tốt hơn, giúp em đạt 8.0 IELTS.  Em đánh giá ACET là cơ sở rất tốt để các bạn học sinh có mục tiêu du học như em theo học.

* Please fill full information