VŨ TRẦN HIỆP - ACET: ANH NGỮ HỌC THUẬT - GIÁO DỤC QUỐC TẾ!

VŨ TRẦN HIỆP

“Dám theo đuổi ước mơ và nỗ lực hết mình”

Vũ Trần Hiệp, một cựu học viên của ACET, vốn là một sinh viên chưa từng có khả năng giao tiếp với người nước ngoài nhưng mơ ước được học kinh doanh tại đất nước có nền kinh tế hàng đầu thế giới.

* Please fill full information