IELTS Speaking Practice - ACET: ACADEMIC ENGLISH - INTERNATIONAL EDUCATION
Acet

IELTS Speaking Practice

Why should you participate in the Contest?
IELTS Speaking with ACET?

Would you like to have an opportunity to practice IELTS Speaking with an IELTS expert?

Would you like to receive specific comments on what should improve before taking the official IELTS exam?

Test your English now

It will provide guidance on which level may be best for you?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

nhận tư vấn lộ trình anh ngữ từ acet

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.
Acet

Đăng ký
ngay