Test your English skills - ACET: ACADEMIC ENGLISH - INTERNATIONAL EDUCATION
Acet

Test your English skills

Acet

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?

Cùng tham gia bài kiểm tra nhanh Tiếng Anh trực tuyến với ACET để biết khả năng hiện tại của bạn nhé!
Bài kiểm tra gồm 25 câu hỏi với 2 phần chính như sau:

- Điền vào chỗ trống trong bài đọc (10 câu)
- Hoàn thành câu (15 câu)

Bắt đầu làm bài

Question 1 - 10

In this section you must choose the word which best fits each space in the texts.
For questions 1 to 10, choose the correct answer from the drop down menu.

The Sydney Opera House

Then and now

Question 11 - 25

In this section you must choose the word or phrase which best completes each sentence.
For questions 11 to 25, choose the correct answer from the drop down menu.

Chúc mừng bạn đã hoàn thành

Bạn vui lòng điền thông tin để nhận kết quả bài thi
Tôi cho phép ACET/IDP liên hệ lại với mọi hình thức để cung cấp các thông tin liên quan đến khóa học

Xin chúc mừng

Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành bài kiểm tra nhanh tiếng Anh trực tuyến! Số điểm của bạn là:


Bạn có muốn biết cụ thể hơn về trình độ tiếng Anh của mình? Bạn có muốn cải thiện các kỹ năng tiếng Anh hiện tại? ACET có thể giúp bạn!

Hãy liên hệ với ACET ngay bây giờ để đăng kí làm bài kiểm tra xếp lớp đầy đủ nhất tại ACET. Bạn sẽ được tư vấn cụ thể để biết trình độ Tiếng Anh của mình đang ở đâu theo chương trình học của ACET.

ACET HCM: 08 3932 6202, info-hcm@acet.edu.vn

ACET Hanoi: 04 3976 5268, info-hn@acet.edu.vn

Acet

Đăng ký
ngay