Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website  https://acet.edu.vn/ bao gồm: email, điện thoại, tên, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà ACET cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký tìm hiểu thông tin khóa học/đăng ký học và để ACET liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

  • Cung cấp thông tin về chương trình học và các chương trình ưu đãi, học bổng mà khách hàng yêu cầu;
  • Để cung cấp nội dung theo đối tượng khách hàng và khuyến nghị dựa vào các hoạt động trong quá khứ của khách hàng trên dịch vụ của chúng tôi;
  • Để đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi (kể cả hỏi ý kiến của Khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi cũng như thực hiện khảo sát về khách hàng);
  • Để hiểu cách mọi người sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi để Chúng tôi có thể cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.

Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu, hộp thư điện tử của mình (nếu có). Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ACET về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Cung cấp các dịch vụ đến các khách hàng.

Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi giữa khách hàng và ACET

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch ngoài ACET.

Trong trường hợp có yêu cầu có pháp luật: ACET có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện Kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trên hệ thống CRM của ACET cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc thay đổi từ phía khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của ACET.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, người đại diện của ACET truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Tên đơn vị: Trung tâm Giáo dục Đào tạo Anh ngữ IDP ACET

Địa chỉ: 187 Võ Thị Sáu, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 73004796

Fax: 028 3991 7556

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ACET để yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại tới ACET. Khi tiếp nhận những phản hồi này, ACET sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ ACET sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng được ACET cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của ACET. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý cảu khách hàng đó trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân khách hàng, ACET sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

ACET yêu cầu các cá nhân khi đăng ký dịch vụ phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: (họ và tên, địa chỉ liên lạc, email,…) Và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. ACET không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả các thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.