Học viên/phụ huynh vui lòng đọc kỹ những qui định được trình bày trong bảng này nhằm đảm bảo đã được thông tin đầy đủ trước khi quyết định đăng ký. ACET áp dụng những qui định này để tối đa cơ hội học tập của học viên và đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo.

 1. Điều kiện chung
  • Tài liệu học sẽ được cung cấp miễn phí cho học viên. Tuy nhiên học viên sẽ phải đóng tiền để nhận tài liệu thay thế nếu tài liệu miễn phí bị mất.
  • Sĩ số tối đa của mỗi lớp học là 18 học viên.
  • ACET được phép sử dụng hình ảnh và phim ảnh ghi lại các hoạt động trong giờ học và ngoài giờ học, trong đó có hình ảnh của tôi/con tôi, cho mục đích quảng bá và quảng cáo của ACET.
 2. Điều kiện hoàn học phí hoặc bảo lưu học phí
  • Nếu học viên đã học ít hơn 15 giờ học, học phí sẽ được hoàn 50% số học phí còn lại với lý do chính đáng được Ban Giám Đốc xét duyệt.
  • Nếu học viên học hơn 15 giờ học, học phí sẽ không được hoàn lại vì bất cứ lý do nào.
  • Trường hợp xin bảo lưu hay hoàn học phí, học viên cần nộp đơn xin bảo lưu/ hoàn phí và cung cấp các giấy tờ có tính xác thực liên quan tới lý do xin bảo lưu/ hoàn phí theo đúng yêu cầu của ACET để được xem xét. Giám đốc của ACET giữ quyền quyết định với từng trường hợp.
  • Thời gian bảo lưu tối đa là 15 tuần lễ. Tùy từng trường hợp cụ thể, ACET sẽ chấp nhận cho bảo lưu toàn bộ học phí, hoặc bảo lưu một phần học phí, hoặc sẽ từ chối việc xin bảo lưu. Nếu có sự thay đổi về học phí của ACET trong thời gian bảo lưu, học viên sẽ đóng thêm cho ACET phần chênh lệch giữa học phí cũ và học phí mới tại thời điểm học viên quay lại học.
  • Các chương trình ưu đãi đặc biệt/giảm học phí sẽ không được bảo lưu/ hoàn phí.
  • Các trường hợp không nằm trong trường hợp được liệt kê dưới đây sẽ không đủ điều kiện hoàn phí/ bảo lưu:
 1. Bị bệnh nặng
 2. Di chuyển ra khỏi thành phố trong một khoảng thời gian kéo dài
 3. Trùng lặp với thời khóa biểu nhà trường, có giấy xác nhận từ ban giám hiệu / giáo viên chủ nhiệm.
 • Học viên phải đóng một khoản phí cố định một lần là 1.000.000 VNĐ cho ACET trước khi việc bảo lưu/ hoàn phí được cho phép. Một học viên chỉ được hưởng quyền bảo lưu một lần.

Trong trường hợp ACET không thể mở lớp theo đúng kết quả thi xếp lớp/ thi cuối khóa của học viên/không theo đúng nguyện vọng về địa điểm học của học viên, và học viên đồng ý bảo lưu học phí hay hoàn lại thì các chương trình ưu đãi đặc biệt/giảm học phí sẽ được bảo lưu hoặc các chương trình ưu đãi đặc biệt/giảm học phí tại thời điểm mà học viên quay trở lại học sẽ được áp dụng,

 1. Giảng viên
  • 100% giảng viên nước ngoài. Mỗi lớp có 1 trợ giảng người Việt.
  • ACET có toàn quyền thay đổi giảng viên trong suốt thời gian diễn ra khóa học.
 2. Đổi lớp học
  • Học viên có thể sẽ được đổi lớp cao hoặc thấp hơn lớp đang học theo nhận xét và đề nghị của giảng viên phụ trách lớp. Việc đổi lớp nói trên (nếu có) chỉ được thực hiện trong 12 giờ đầu của khóa học.
 3. Tham dự lớp
  • Mỗi cấp lớp khoảng 50 giờ gồm thời gian học, thi cuối khóa, ghi nhận thông tin phản hồi và hoạt động cuối khóa (hoạt động cuối khóa có thể bao gồm: chuyến dã ngoại vào mùa hè, ngày hội cuối khóa hè, liên hoan cuối khóa).
  • ACET sẽ không nhận học viên nhập học trễ quá 10 giờ học sau khi khóa học đã khai giảng.
  • Học viên phải tắt điện thoại di động trước khi vào lớp (điện thoại của giảng viên cũng sẽ được tắt). Các cuộc gọi hoặc tin nhắn quan trọng sẽ được thực hiện trong giờ giải lao hoặc sau giờ học.
  • Học viên đi học trễ 15 phút hoặc trở lại lớp sau giờ giải lao trễ 15 phút sẽ bị tính vắng mặt 1 giờ.
  • Học viên sẽ không được tham dự kỳ thi cuối khóa nếu vắng mặt quá 12 giờ trước kỳ thi cuối khóa. Đối với trường hợp đặc biệt có lý do chính đáng có thể được xem xét.
  • ACET có quyền buộc thôi học ngay hoặc từ chối không cho học khóa kế tiếp đối với các học viên sau: sử dụng điện thoại trong giờ học không lý do chính đáng, không tích cực tham gia học tập hoặc có vấn đề sức khỏe lặp đi lặp lại làm hạn chế việc tham gia học tập, không làm bài tập đầy đủ, gian lận khi làm bài kiểm tra và thi cuối khóa, thường xuyên không đúng giờ, có những hành vi không tốt hoặc không tôn trọng với tập thể nhân viên và học viên tại ACET.
  • ACET có quyền yêu cầu học viên không lên lớp nếu học viên có biểu hiện đang mắc các căn bệnh có nguy cơ lây nhiễm. Trong trường hợp này, phụ huynh phải cung cấp cho phòng Dịch Vụ Sinh Viên của ACET giấy tờ của cơ quan y tế xác nhận bệnh không lây nhiễm để được xem xét cho đến trường.

 

 1. Thi cuối khóa

Học viên sẽ thi cuối khóa vào các tuần lễ cuối của mỗi khóa học.

 1. Điều kiện để học viên được lên lớp
  • Chấp hành đúng qui định về tham dự lớp ở trên.
  • Đạt điểm thi cuối khóa trên 60% và đạt điểm tổng kết cuối khóa trên 60%.
  • Học viên đạt điểm thi cuối khóa theo qui định trên cũng sẽ bị ở lại lớp nếu có cùng một kỹ năng không đạt điểm 60% trong 3 kỳ thi cuối khóa gần nhất.
  • Trong một số trường hợp, nhà trường có thể sẽ tham khảo và cân nhắc ý kiến của giảng viên để quyết định việc lên lớp hoặc ở lại lớp của học viên.
 2. Lên lớp vượt cấp

Học viên học khóa đầu tiên đạt điểm tổng kết cuối khóa từ 90% trở lên có thể được lên lớp vượt cấp với điều kiện được Giáo viên xác nhận Học viên đủ kiến thức học cấp độ cao  hơn. Phòng Quản lý Học thuật sẽ xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng. ACET sẽ thông báo nếu học viên được Phòng Quản lý Học thuật chấp thuận cho lên lớp vượt cấp. Trường hợp lớp học vượt cấp không còn chỗ, học viên sẽ được bảo lưu học phí để học khóa kế tiếp.

 1. Không đạt thi cuối khoá và học lại

Học viên không đạt đủ điểm thi cuối khóa được đóng 50% học phí học lại lớp nếu không đạt vào khóa đầu tiên ở ACET và phải thỏa điều kiện chuyên cần trên 90%.

 1. Thi xếp lớp lại
  • Kết quả thi xếp lớp và kết quả cuối khóa có giá trị trong 20 tuần. Học viên đã ngừng học từ 20 tuần trở lên sẽ phải thi xếp lớp lại để được nhập học.
 2. Hủy buổi học và dạy bù
  • Buổi học của học viên có thể sẽ bị ACET hủy vì những lý do khách quan làm ảnh hưởng đến công tác giảng dạy. Học viên sẽ được học bù bằng cách cộng thêm giờ vào các buổi học sau đó hoặc sẽ được sắp xếp học bù vào những ngày khác.
  • Buổi học bị hủy vì những lý do bất khả kháng như bão, lụt sẽ được sắp xếp học bù vào những ngày khác trong khóa học hoặc cuối khóa học. Trường hợp buổi học bị hủy mà ACET không thể sắp xếp dạy bù, học viên sẽ được hoàn lại học phí của buổi học bị hủy.
 3. Thắc mắc – Khiếu nại

Học viên/Phụ huynh có thắc mắc/khiếu nại vui lòng liên hệ phòng Dịch Vụ Sinh Viên để được giải đáp/hỗ trợ.

 1. Quyền riêng tư và quy tắc về hành vi của nhân viên và học viên
  • Hoạt động chụp ảnh, ghi hình hoặc ghi âm sẽ không được thực hiện trong lớp học nếu như không có sự cho phép của người được chụp ảnh, được ghi hình hoặc được ghi âm.
  • Giáo viên và nhân viên sẽ không cho học viên số điện thoại cá nhân hoặc địa chỉ nhà riêng.
  • ACET có quyền buộc thôi học ngay hoặc từ chối không cho học khóa kế tiếp đối với các học viên sau:, không tích cực tham gia học tập hoặc có vấn đề sức khỏe lặp đi lặp lại làm hạn chế việc tham gia học tập, không làm bài tập đầy đủ, gian lận khi làm bài kiểm tra và thi cuối khóa, thường xuyên không đúng giờ, có những hành vi không tốt hoặc không tôn trọng với tập thể nhân viên hoặc học viên tại ACET.
  • ACET có quyền yêu cầu học viên không lên lớp nếu học viên có biểu hiện đang mắc các căn bệnh có nguy cơ lây nhiễm. Trong trường hợp này, học viên phải cung cấp cho phòng Dịch Vụ Sinh Viên của ACET giấy tờ của cơ quan y tế xác nhận bệnh không lây nhiễm để được xem xét cho đến trường.
 2. Thông tin từ IDP và Insearch

Quý khách sẽ được yêu cầu đồng ý hoặc không đồng ý để IDP & UTS College email/ nhắn tin/ điện thoại cho tôi thông tin về du học và các chương trình học bổng.