Các khóa học Anh ngữ và Luyện thi IELTS tại ACET trang bị nền tảng tiếng Anh cùng kỹ năng học thuật vững chắc giúp bạn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Cùng điểm qua các câu chuyện thành công của các bạn học viên đã đạt được sau quá trình học tập tại ACET.