Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?

Cùng tham gia bài kiểm tra nhanh Tiếng Anh trực tuyến với ACET để biết khả năng hiện tại của bạn nhé!
Bài kiểm tra gồm 25 câu hỏi với 2 phần chính như sau:

– Điền vào chỗ trống trong bài đọc (10 câu)
– Hoàn thành câu (15 câu)