Khóa học - ACET: ANH NGỮ HỌC THUẬT - GIÁO DỤC QUỐC TẾ!
Acet

Nội dung khóa học

Acet

IELTS Pro B

Kiến thức toàn diện và chuyên sâu về kỳ thi IELTS

Khóa học IELTS trang bị kiến thức toàn diện và chuyên sâu về kỳ thi IELTS, kết hợp với việc phát triển năng lực ngôn ngữ, và chiến lược làm bài thi cho học viên ở cấp độ nâng cao. Khóa học sẽ tập trung vào các chủ đề nâng cao như: Nghệ thuật – Kiến trúc, Xã hội, Tài chính, và Cơ sở hạ tầng.
Acet

IELTS Pro A

Kiến thức tổng quát về kỳ thi IELTS

Khóa học IELTS Pro A trang bị kiến thức tổng quát về kỳ thi IELTS và phát triển toàn diện không những kỹ năng ngôn ngữ, mà còn chiến lược làm bài thi IELTS cho học viên, thông qua các chủ đề IELTS quan trọng như: Môi trường, Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Giáo dục – Việc làm, và Xã hội.
 • 100hrs /course
 • Target score : 6.0 - 6.5
Acet

IELTS Plus

Giới thiệu tổng quan về hình thức của bài thi IELTS

Khóa học IELTS Plus giới thiệu tổng quan về hình thức của bài thi IELTS và kết hợp với việc hoàn thiện những kỹ năng làm bài thi cơ bản, cũng như thực hành những chủ đề IELTS thường gặp như: Giáo dục, Sức khỏe, Truyền thông đại chúng, môi trường.
 • 100hrs /course
 • Target score : 5.0 - 5.5
Acet

IELTS Express

Khái quát hình thức và cách làm bài thi IELTS

Khóa học IELTS Express sẽ khái quát cho học viên hình thức và cách làm bài thi IELTS, đồng thời tiếp cận những chủ đề IELTS phổ biến.
 • 25hrs /course
 • Target score : 4.0 - 4.5
Acet

Pronunciation

Phát âm tiếng Anh

Level 1 - 4

Khóa học sẽ tập trung vào việc phát âm từ và câu, từ đó giúp cải thiện kỹ năng nghe - nói của học viên và hơn thế nữa là sự tự tin, lưu loát trôi chảy trong giao tiếp, thông qua sự kết hợp việc học, thảo luận và thuyết trình theo chủ đề.
 • 30hrs /course
 • Level 1, 2, 3, 4 (120hrs)
Acet

Critical thinking and analysis

Tư duy phân tích và phản biện

Level 1 - 2

Nội dung của khóa học sẽ mang đến cách giải quyết các vấn đề mang tính thực tiễn thông qua sự đánh giá, và phân tích ở nhiều mặt, nguyên nhân - kết quả, từ đó chứng minh tính thuyết phục để hỗ trợ cho kết luận cuối cùng.
 • 30hrs /course
 • Level 1, 2 (60hrs)
Acet

Public speaking and debate

Diễn thuyết và tranh luận bằng tiếng Anh

Level 1 - 2

Trọng tâm của khóa học là phương pháp diễn thuyết và tranh luận tự tin, lưu loát, thông qua cách lập luận vấn đề, đưa ra ý kiến khách quan, mang tính xây dựng, đồng thời, nâng cao tính thuyết phục và hiệu quả truyền đạt thông tin bằng khả năng biểu cảm, cũng như phong cách trình bày.
 • 30hrs /course
 • Level 1, 2 (60hrs)
Acet

IELTS Speaking

Kỹ năng thi nói IELTS

Level 1 - 5

Cung cấp kiến thức toàn diện về bài thi IELTS Speaking, phát triển kỹ năng nói tự tin, lưu loát, qua đó tối đa điểm số của phần thi này. Thực hành thi Nói như bài thi IELTS Speaking thực tế và nhận được đánh giá, hướng dẫn chi tiết về điểm mạnh, cũng như những điểm cần cải thiện của mình từ những chuyên gia IELTS, giáo viên Anh ngữ Học thuật giàu kinh nghiệm của ACET.
 • 30hrs /course
 • Level 1, 2, 3, 4, 5 (150hrs)
Acet

IELTS WRITING

Kỹ năng thi viết IETLS

Level 1 - 5

Kiến thức toàn diện về bài thi IELTS Writing, đồng thời phát triển những chiến lược và kỹ thuật làm bài cụ thể nhằm mục tiêu tối đa hóa điểm IELTS.
 • 30hrs /course
 • Level 1, 2, 3, 4, 5 (150hrs)
Acet

First Steps

Luyện thi IELTS chuyên sâu

Level IELTS for Teens 5.5 - 6.0 | 6.0 - 6.5/7.0+

Khóa học dành riêng cho học viên ở độ tuổi THCS với mục tiêu hướng đến điểm IELTS 6.5 – 7.5. Học viên được trang bị kiến thức toàn diện về bài thi IELTS, đồng thời phát triển những kỹ năng tiếng Anh quan trọng và hoàn thiện chiến lược làm bài hiệu quả khi tham gia kỳ thi IELTS.
 • IFTA1 | IFTA2 (200hrs)
 • IFTB1 | IFTB2 (200hrs)
Acet

First Steps

Kỹ năng cho các kỳ thi quốc tế

Level Advanced FCE – CAE

Chương trình học được chia thành các học phần học thuật riêng biệt dành cho từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Các bài tập được thiết kế riêng cho các kì thi nói và viết nhằm trang bị cho các em Kỹ năng Anh ngữ học thuật vững chắc để sẵn sàng cho các kỳ thi quốc tế.
 • 5A1 | 5A2 (200hrs)
 • 5B1 | 5B2 (200hrs)
Acet

First Steps

Kỹ năng học thuật cơ bản

Level Upper-Intermediate PET – FCE

Chương trình học giúp học viên thực hành kỹ năng nói ứng khẩu, kỹ năng đọc hiểu, đồng thời giới thiệu các phương pháp làm bài và các dạng bài viết học thuật. Bên cạnh đó, học viên cũng có cơ hội thực hành và phát triển kỹ năng cho các kỳ thi nói theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • 4A1 | 4A2 (200hrs)
 • 4B1 | 4B2 (200hrs)
Acet

First Steps

Kỹ năng học thuật cơ bản

Level Intermediate KET – PET

Chương trình học giúp học viên thực hành kỹ năng nói ứng khẩu, kỹ năng đọc hiểu, đồng thời giới thiệu các phương pháp làm bài và các dạng bài viết học thuật. Bên cạnh đó, học viên cũng có cơ hội thực hành và phát triển kỹ năng cho các kỳ thi nói theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • 3A1 | 3A2 (200hrs)
 • 3B1 | 3B2 (200hrs)
Acet

First Steps

Kỹ năng học thuật cơ bản

Level Pre-Intermediate Flyers – KET – PET

Chương trình học giúp học viên thực hành kỹ năng nói ứng khẩu, kỹ năng đọc hiểu, đồng thời giới thiệu các phương pháp làm bài và các dạng bài viết học thuật. Bên cạnh đó, học viên cũng có cơ hội thực hành và phát triển kỹ năng cho các kỳ thi nói theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • 2A1 | 2A2 (200hrs)
 • 2B1 | 2B2 (200hrs)
Acet

First Steps

Kỹ năng học thuật cơ bản

Level Elementary Movers – Flyers – KET

Chương trình học giúp học viên thực hành kỹ năng nói ứng khẩu, kỹ năng đọc hiểu, đồng thời giới thiệu các phương pháp làm bài và các dạng bài viết học thuật. Bên cạnh đó, học viên cũng có cơ hội thực hành và phát triển kỹ năng cho các kỳ thi nói theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • 1A1 | 1A2 (200hrs)
 • 1B1 | 1B2 (200hrs)
Acet

Advanced Academic English

Tiếng anh du học và dự bị đại học

Level 05 IELTS 6.0 - 6.5/7.0+

Tập trung phát triển khả năng nghiên cứu và đọc hiểu văn bản từ nhiều nguồn tài liệu học thuật khác nhau. Học cách viết luận văn và báo cáo theo đúng quy cách đặt ra cho sinh viên học năm nhất bậc đại học.
 • 5A (100hrs) Organisations
 • 5B (100hrs) Leadership in a Globalised World
Acet

Advanced Academic English

Tiếng anh du học và dự bị đại học

Level 04 IELTS 5.5 - 6.0

Nâng cao khả năng đọc hiểu và tóm tắt nội dung văn bản đồng thời phát triển sự tự tin trong việc nghiên cứu, viết báo cáo và viết luận văn. Phát triển kỹ năng thuyết trình và khả năng tham gia học nhóm một cách tự tin trong môi trường học tập ở nước ngoài.
 • 4A (100hrs) The Internet Society
 • 4B (100hrs) Cities
Acet

Academic English

Tiếng anh kỹ năng học thuật và ielts

Level 03 IELTS 5.0 - 5.5

Giảng dạy tiếng Anh học thuật nâng cao, cũng như những kỹ năng cần thiết cho các hoạt động trong môi trường đại học và làm việc, như phân tích biểu đồ, viết báo cáo, viết báo cáo luận, thuyết trình và thảo luận nhóm. Bên cạnh đó, học viên sẽ được hoàn thiện những kỹ năng IELTS nâng cao.
 • 3A (100hrs) Business
 • 3B (100hrs) Globalised World
Acet

Academic English

Tiếng anh kỹ năng học thuật và ielts

Level 02 IELTS 4.5 - 5.0

Phát triển khả năng học thuật thông qua nhiều chủ đề trọng điểm và các kỹ năng khác nhau với mức độ ngôn ngữ phức tạp hơn, qua đó giúp học viên biết cách viết đoạn văn, thảo luận nhóm, và đọc - nghe tiếng Anh trong môi trường học thuật. Ngoài ra, khóa học còn giúp học viên thực hành những kỹ năng về IELTS.
 • 2A (100hrs) People
 • 2B (100hrs) Society
Acet

Academic English

Tiếng anh kỹ năng học thuật và IELTS

Level 01 IELTS 4.0 - 4.5

Khái quát về Anh ngữ Học thuật, và từng bước tiếp cận các kỹ năng làm bài thi IELTS cơ bản. Chương trình chú trọng vào cấu trúc câu và kiến thức căn bản trong việc sắp xếp, phát triển ý tưởng trong bài viết.
 • 1A (100hrs) Our World
 • 1B (100hrs) Lifestyle & Events
Acet

Pre-Academic English

Tiếng Anh tổng quát

Xây dựng khả năng giao tiếp thành thạo và sự tự tin trong tất cả bốn kỹ năng. Phát triển và củng cố ngữ pháp và từ vựng căn bản làm nền tảng cho việc học ở các cấp độ Anh ngữ Học thuật kế tiếp.
 • Pre-Academic English (PAE)
 • Level 1, 2, 3, 4 (400hrs)

Câu lạc bộ và các hoạt động ngoại khóa

Góc tư vấn học tập

Đây là một chương trình bổ ích từ ACET dành cho tất cả học viên chương trình Anh ngữ Học thuật & Luyện thi IELTS tại ACET, khi tham gia chương trình học viên sẽ được giải đáp những thắc mắc liên quan đến phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, đặc biệt là những thông tin cần thiết liên quan đến kì thi IELTS. Các giáo viên của ACET sẽ trực tiếp hướng dẫn từng học viên nhằm nâng cao kỹ năng, trình độ của học viên một cách hiệu quả nhất.

Sự kiện cuối khóa

ACET thường tổ chức các sự kiện cuối khóa vào mùa Xuân, mùa Thu và một buổi giao lưu vào cuối khóa hè. Những sự kiện này tạo điều kiện cho học viên First Steps thể hiện tài năng cũng như khả năng Anh ngữ của mình.

Câu lạc bộ tiếng Anh

ACET tổ chức miễn phí các câu lạc bộ tiếng Anh để rèn luyện các kỹ năng cho học viên trong mỗi học kỳ. Các câu lạc bộ này giúp các em thực hành kỹ năng phát âm, nghe, nói, phát triển vốn từ vựng và kỹ năng viết trong môi trường học tập mở, có tính tương tác cao. Câu lạc bộ tiếng Anh được tổ chức định kỳ bởi giáo viên nước ngoài cùng sự hỗ trợ của trợ giảng người Việt.

Dự án nhóm

Bên cạnh các giáo trình học thuật, học viên cũng sẽ có cơ hội thực tập những kỹ năng mềm, bao gồm kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, tranh luận và kỹ năng thuyết trình thông qua các bài tập hay dự án nhóm trên lớp.

Chương trình dã ngoại

Là một sân chơi hào hứng và năng động được tổ chức miễn phí vào khóa học Hè hàng năm nhằm xây dựng tình bạn giữa các học viên, tạo sự gắn kết với giáo viên đồng thời phát triển kỹ năng ngôn ngữ thông qua các hoạt động vui tươi và bổ ích hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Sự kiện và Ưu đãi

Ưu đãi

Xem thêm
Tham dự chương trình “Vững vàng Anh ngữ, tiếp bước thành công”, bạn sẽ được: Tham dự lớp học thử chuẩn quốc tế và kiểm tra năng lực Anh ngữ 4 kỹ năng trên máy…
Nhân dịp Tết đến Xuân về, trung tâm anh ngữ ACET dành tặng ưu đãi 6.000.000 đồng cho nhóm 4 bạn đăng ký khóa học Anh ngữ Học Thuật lứa tuổi THCS. Thông tin về…
Khép những ngày hè sôi động và lý thú, thu sang là thời điểm các em học sinh, sinh viên phấn khởi chuẩn bị đón chào năm học mới đầy năng lượng. Hòa chung với…

Sự kiện

Xem thêm
Tham dự chương trình “Vững vàng Anh ngữ, tiếp bước thành công”, bạn sẽ được: Tham dự lớp học thử chuẩn quốc tế và kiểm tra năng lực Anh ngữ 4 kỹ năng trên máy…
Trái Đất luôn hiện ra đầy màu sắc tươi đẹp của thiên nhiên và động thực vật, nhưng Trái Đất chúng ta đang sống còn là một thực thể dễ bị tổn thương bởi những…
Bắt đầu một năm mới, bạn đã có kế hoạch xây dựng lộ trình học Tiếng Anh, luyện thi IELTS của bản thân chưa? Bạn đang có mục tiêu đi du học nước ngoài? Bạn…
Đăng ký ngay

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

nhận tư vấn lộ trình anh ngữ từ acet

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

Câu chuyện thành công

 • Nguyễn Minh Đức

  ĐH Luật Hà Nội - IELTS 8.0

  Nguyễn Minh Đức là cựu sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội và hiện là điều phối viên cho một chương trình của Chính phủ Úc tại Việt Nam. Đức đã học tại ACET vào cuối năm 2014 và đầu năm 2015 và thi IELTS và đạt được số điểm tổng là 8.0.
  Xem thêm
 • Vũ Trần Hiệp

  Trưởng phòng Phát triển Kinh Doanh ACET Hà Nội

  “Dám theo đuổi ước mơ và nỗ lực hết mình” Vũ Trần Hiệp, một cựu học viên của ACET, vốn là một sinh viên chưa từng có khả năng giao tiếp với người nước ngoài nhưng mơ ước được học kinh doanh tại đất nước có nền kinh tế hàng đầu thế giới.
  Xem thêm
 • Đỗ Thị Vân Anh

  Tiến sĩ Xã Hội học

  Tiến sĩ Xã hội học Đỗ Thị Vân Anh cùng với những chia sẻ tâm đắc về ACET. Chị Vân Anh đã tìm đến ACET với một mong muốn được ấp ủ trong hơn 20 năm: “Giao tiếp tự tin bằng tiếng Anh”
  Xem thêm

Các khóa học khác

 • Acet

  Academic English

  Chương trình Anh ngữ Học thuật được chúng tôi giảng dạy độc quyền theo giáo trình của Học viên Ngôn ngữ UTS Insearch biên soạn và cập nhật. Không chỉ trang bị cho bạn nền tảng Anh ngữ vững chắc, chương trình Anh ngữ học thuật của ACET còn giúp bạn hoàn thiện các kỹ năng cần thiết, nhờ đó tự tin hòa nhập, khẳng định bản thân trong môi trường học tập và làm việc chuyên nghiệp quốc tế.
 • Acet

  ACADEMIC ENGLISH FIRST STEP

  Khóa học First Steps được ACET thiết kế riêng cho học viên Trung học cơ sở ( 11 – 15 tuổi) với mục tiêu xây dựng nền tảng Anh ngữ tổng quát và Anh ngữ học thuật.
 • Acet

  IELTS

  Các khóa luyện thi IELTS của ACET được thiết kế đặc biệt phối hợp với chương trình Anh ngữ Học thuật để củng cố năng lực tiếng Anh và mục tiêu điểm IELTS kỳ vọng của học viên
 • Acet

  SkillSet

  Các khóa học kỹ năng chuyên biệt SkillSet mang đến cho học viên những kỹ năng cần thiết
Acet

Đăng ký
ngay